Wierink, Bernard Willem

(Amsterdam 1856 - 1939 Amsterdam)

a. Bladzijde uit: Stijn Streuvels, Reinaert de Vos, Amsterdam (L.J. Veen), 1910; kleurenlith, 33,5 x 25,5.

Wierink werd aanvankelijk opgeleid tot onderwijzer en begon zijn loopbaan met het geven van les op een lagere school in Amsterdam. Ondertussen nam hij tekenles op de (avond)tekenschool van Felix Meritis, waar hij bevriend raakte met Maurits van der Valk. Op de lagere school was zijn tekenvaardigheid al opgevallen bij zijn tekenonderwijzer H.A.C. Dekker (1836-1905) en deze ging hem nu privé opleiden voor de LO-akte, die hij in 1878 behaalde. Vervolgens werkte hij korte tijd als tekenaar voor P.J.H. Cuypers, die hij meehielp bij het uitwerken van de plannen voor het nieuwe Rijksmuseum. In 1879 werd hij leraar aan de door Cuypers opgerichte Quellinusschool. In 1881 behaalde hij zijn MO-akte, waarna hij zijn leermeester Dekker opvolgde als tekenleraar aan de Gemeentelijke Kweekschool. In 1888 werd hij tevens tot directeur benoemd van de ‘Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkende Stand’, welke avondschool hij tot zijn pensionering in 1929 zou leiden.

b. ‘Het gezin’, 1915; kleurenhoutsnede, 16 x 33,5.

Naast zijn leraarschap was Wierink zeer actief in het tekenonderwijs; hij had zitting in verscheidene commissies en besturen en schreef diverse artikelen en boeken. Toch vond hij de tijd om grafiek te maken (voornamelijk litho’s en houtsneden van dieren), boeken te illustreren, allerlei drukwerk vorm te geven (en deels zelf uit te voeren) en te batikken (hij propageerde deze techniek tevens bij zijn leerlingen, onder wie C.A. Lion Cachet). Verder ontwierp hij ook nog sieraden en speelgoed. Hoogtepunten in zijn oeuvre zijn de twee prentenboeken, Pims poppetjes uit 1898 en Jan Klaassen uit 1903, die hij beide zelf schreef (onder het pseudoniem ‘Oom Ben), en zijn prachtuitgave van het verhaal van Reynaert de Vos (in een bewerking van Stijn Streuvels) uit 1910. In alledrie deze boeken heeft hij, in navolging van Theo van Hoytema, gestreefd naar een eenheid tussen tekst en illustraties en ze zijn daardoor voor veel andere ontwerpers inspirerende voorbeelden geweest.

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
ab. JAV Studio’s, Assen