Fonds Studie & Publicatie

Scriptieprijs Master- en Bachelorstudenten

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld. De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. Voor Masterstudenten bedraagt de eerste prijs € 750 en de tweede prijs € 250. Voor Bachelorstudenten bedraagt de eerste prijs € 500 en de tweede prijs € 150.

Omschrijving

Doel is het bevorderen van studie over kunst ontstaan rond 1900 en bekendheid geven aan de resultaten. De prijs heeft betrekking op de beeldende kunsten ontstaan in het tijdvak 1880-1940.
Inzenders verklaren zich bereid desgevraagd over het onderwerp een referaat te houden en een bijdrage voor het VVNK nieuwsblad ‘Rond 1900’ te schrijven.

Uitgereikte scriptieprijzen

Het complete overzicht van uitgereikte scriptieprijzen is hier te raadplegen.

Aanmelding

In 2021 is weer inzending mogelijk. Voor de Scriptieprijs van 2021 ligt de periode van voltooide scripties tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2021. De sluitingsdatum is 1 oktober 2021.
Geïnteresseerden kunnen de volledige Master- resp. Bachelorregeling downloaden.
Studenten kunstgeschiedenis die een scriptieonderwerp zoeken kunnen een lijst van mogelijke kunstenaars downloaden.


Bijdrageregeling

De VVNK beschikt over een bescheiden Fonds Studie en Publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Omschrijving

De activiteit moet gaan over het oeuvre van een Nederlandse dan wel een in Nederland gewerkt hebbende kunstenaar. Daarbij wordt gedacht aan het schrijven van een proefschrift of publicatie, het organiseren van een tentoonstelling, het maken van een brochure ten behoeve van die tentoonstelling enz.

Verstrekte bijdragen

De eerste financiële bijdrage werd geleverd aan het Symposium [architect] Jan Stuyt [1868-1934] en de Heilig Land Stichting, Nijmegen dat op 25 februari 2011 georganiseerd werd door de faculteit der Letteren, afdeling Kunstgeschiedenis, Radbouduniversiteit Nijmegen.

Het complete overzicht van bijdragen voor publicaties en diverse activiteiten is hier te raadplegen.

Aanmelding

Geïnteresseerden kunnen de volledige regeling downloaden.