Evenementen

De VVNK organiseert voor haar leden excursies naar  tentoonstellingen en architectuur. Voor de eerstvolgende evenementen kunt u zich inschrijven totdat de limiet van het aantal inschrijvingen of de sluitingsdatum is bereikt. De deelnamekosten staan vermeld in de ‘Rond 1900’ en op het aanmeldingsformulier. Als er geen limiet is aan het aantal deelnemers mogen ook introducees mee. Zij betalen een toeslag op de ledenprijs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de evenementencoördinatie.


Komende evenementen

Geen berichten gevonden.
Geen berichten gevonden.

Eerdere evenementen

Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum – ’25 jaar vriend van de kunsten’

Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum - '25 jaar vriend van de kunsten'

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan houdt de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 een jubileumsymposium in het Drents Museum te Assen. Samen met het museum blikken we terug op de ontwikkeling van de SSK-collectie en de oprichting van de VVNK.

De VVNK heeft al sinds haar oprichting als doel om de belangstelling voor de kunst uit de periode 1880-1940 te bevorderen en de kennis hierover te verbreden. Zo kunnen collecties worden bewaard en bestudeerd en blijft er belangstelling voor deze boeiende periode.

Uit de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en haar voorganger de Stichting Schone Kunsten rond 1900 blijkt dat de waardering voor kunststromingen en kunstperioden nogal wisselvallig is. Publieke belangstelling en wetenschappelijke interesse is mede afhankelijk van presentaties in musea. Dat geldt zeker voor de Art Nouveau; welke rol spelen de Nederlandse musea sinds de jaren zestig? Hoe gingen zij om met Art Nouveau? Wisselingen in waardering worden ook beïnvloed door politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Dat blijkt uit onderzoek naar het aankoopbeleid van de musea na de Tweede Wereldoorlog.

De kunst zelf laat ook wisselingen zien, niet alleen in waardering, maar ook in inspiratie. Nu de abstracte kunst haar dominante positie verliest en er weer ruimte komt voor de figuratieve en verhalende schilderkunst, zien we hoe in de kunst weer teruggegrepen wordt op onder meer de symbolisten van rond 1900. Al deze onderwerpen komen ter sprake tijdens het symposium

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.

Zaterdag 19 augustus: bezoek aan tentoonstelling in het Fries Museum en stadswandeling in Leeuwarden

Zaterdag 19 augustus: bezoek aan tentoonstelling in het Fries Museum en stadswandeling in Leeuwarden

Onder de titel Verlangen naar Vroeger organiseert het Fries Museum een tentoonstelling over de kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Dit in de 19e eeuw zeer geliefde kunstenaarskoppel voelde zich niet gelukkig met de grote veranderingen in die tijd en verheerlijkten het verleden, met name de tijd van de 17de eeuw.

De tentoonstelling gaat over een periode voorafgaande aan de periode van vernieuwing die rond 1880 begint en waar de VVNK zich met name op richt. Desondanks is het interessant om te zien wat het kunstzinnig klimaat toen was. Bovendien zijn er aanwijsbare overeenkomsten met schilders van de Haagse School.

Tijdens de stadswandeling worden onder begeleiding een aantal kenmerkende art-nouveau en art-deco gebouwen bekeken. De wandeling start bij het monumentale jugendstilpand De Utrecht dat ontworpen werd door A.J. Kropholler en J.F. Staal.

Zaterdag 24 juni 2023: bezoek aan tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar

Zaterdag 24 juni 2023: bezoek aan tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar

Eind negentiende eeuw buitelen in Frankrijk, België en Duitsland nieuwe schilderstijlen over elkaar heen: van impressionisme tot fauvisme en symbolisme. Nederland blijft echter in de ban van het realisme van de Haagse School met zijn polderlandschappen en taferelen uit het vissersleven. Rond de eeuwwisseling organiseren enkele vooruitstrevende kunstenaars internationale tentoonstellingen waardoor Nederland eindelijk kennis maakt met de nieuwe kunststromingen. Op de kunstenaars die later de Bergense School vormen, maken vooral de werken van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier een enorme indruk. Onder die invloed ontwikkelt zich uiteindelijk omstreeks 1915 in Bergen een nieuwe expressionistische stijl.

In de tentoonstelling ‘Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier en de Bergense School’ worden veelzeggende combinaties van werken gemaakt van Bergense Schoolkunstenaars als Leo Gestel, Gerrit Willem van Blaaderen en Else Berg met die van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier. Voor de gelegenheid zijn diverse schilderijen gerestaureerd.

Op zaterdag 24 juni zal Drs. Marjan van Heteren, conservator en samensteller van de tentoonstelling, speciaal voor de leden van de VVNK een inleiding houden op de tentoonstelling.

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.

Zaterdag 13 mei 2023: bezoek aan Dordrechts Museum en stadswandeling

Zaterdag 13 mei 2023: bezoek aan Dordrechts Museum en stadswandeling

De in Dordrecht geboren Jan Veth (1864-1925) heeft nu een grote overzichtstentoonstelling in het Dordrechts Museum. Als schilder en als criticus had hij veel invloed in de kunstwereld rond 1900.

Jan Veth kreeg zijn opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam en werd vooral bekend als portretschilder. Daarnaast was hij ook dichter en bevriend met de Tachtigers, o.a. met Albert Verweij waarvan hij een bekend portret schilderde. Als kunstcriticus had hij een goed oog voor vernieuwingen en zag hij al vroeg de kracht van Vincent van Gogh. Tevens zette hij zich in voor monumentenzorg en was hij een van de oprichters van de Vereniging Hendrick de Keyser. In de tentoonstelling in het Dordrechts Museum wordt de veelzijdigheid van deze kunstenaar belicht.

De excursiedeelnemers krijgen een speciale rondleiding door de tentoonstelling.

Maison l’Art Nouveau verzorgt de stadswandeling: een wandeling van anderhalf uur. Hoewel Dordrecht niet direct bekend staat als een Art-Nouveau stad, zijn er toch veel interessante panden te vinden. Onder de deskundige leiding van Olga Harmsen ziet u veel wat nog voor anderen verborgen is.

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.

Zaterdag 25 maart 2023: ALV en bezoek tentoonstelling ‘Kunstenaarsdorpen’ in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen

Zaterdag 25 maart 2023: ALV en bezoek tentoonstelling ‘Kunstenaarsdorpen’ in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VVNK zal plaatsvinden in de ochtend van 25 maart in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In de middag wordt er een lezing verzorgd door André Groeneveld, conservator van het museum en samensteller van de tentoonstelling ‘Kunstenaarsdorpen’. Daarna is er de mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken.

In navolging van Barbizon ontstonden ook in ons land diverse kunstenaarsdorpen, zoals Volendam, Urk, Katwijk en Domburg. Deze vier dorpen vormen het uitgangspunt voor de tentoonstelling die 130 werken omvat. Grote blikvanger is de opstelling van 70 werken boven en naast elkaar, zoals in de Parijse Salon gebruikelijk was. Hier hangen werken uit tientallen Europese kunstenaarsdorpen, zoals Etretat, Giverny, Nunspeet, Skagen, Barbizon, Capri en Anseremme, van onder andere Max Lieberman, Gustave Courbet en Jens Ferdinand Willumsen. Daarnaast zijn er authentieke schilderskisten en gebruiksvoorwerpen te zien evenals een verzameling ansichtkaarten uit de kunstenaarsdorpen.

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.