Evenementen

De VVNK organiseert voor haar leden excursies naar  tentoonstellingen en architectuur. Voor de eerstvolgende evenementen kunt u zich inschrijven totdat de limiet van het aantal inschrijvingen of de sluitingsdatum is bereikt. De deelnamekosten staan vermeld in de ‘Rond 1900’ en op het aanmeldingsformulier. Als er geen limiet is aan het aantal deelnemers mogen ook introducees mee. Zij betalen een toeslag op de ledenprijs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de evenementencoördinatie.


Komende evenementen

Geen berichten gevonden.

Zaterdag 25 maart 2023: VVNK Algemene Ledenvergadering (ALV) en bezoek tentoonstelling ‘Kunstenaarsdorpen’, Zuiderzeemuseum Enkhuizen

De jaarlijkse VVNK Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 25 maart ’s ochtends, in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. In het middagprogramma zal er een lezing zijn door André Groeneveld, conservator van het museum en curator van de tentoonstelling ‘Kunstenaarsdorpen’. Daarna is er de mogelijkheid de tentoonstelling te bezoeken. Noteert u alvast de datum! Nadere info en uitnodigingen volgen.

Aanmelden vóór
zaterdag 25 maart 2023
Door middel van het

meer informatie volgt


Eerdere evenementen

Zaterdag 4 februari 2023: uitreiking scriptieprijzen en aanvullend programma in Leiden

Zaterdag 4 februari 2023: uitreiking scriptieprijzen en aanvullend programma in Leiden

Op zaterdag 4 februari worden weer de VVNK-scriptieprijzen uitgereikt. De VVNK heeft studenten kunstgeschiedenis, cultuurwetenschappen en architectuur die een scriptie hebben gemaakt op het gebied van kunst en/of architectuur in de periode 1880-1940, gevraagd mee te doen. De winnaars houden een presentatie over hun onderwerp. De prijzen worden uitgereikt in Cultureel Centrum Scheltema in Leiden (voorheen N.V. Fabriek van Wollen Dekens v/h J. Scheltema Jzn. 1817-1958).

Na de lunch is er een middagprogramma met presentaties door Prosper de Jong, conservator kunstnijverheid Museum De Lakenhal, Peter van der Geer, bestuurslid Jesse Stichting (Hendrik Johannes Jesse, Leids architect), en Maarten Nubé (Alg. Handelsblad glas-in-loodraam, Harm Kamerlingh Onnes). Na deze presentaties is er de mogelijkheid een bezoek te brengen aan het nabijgelegen Museum De Lakenhal.

VVNK-leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met het programma en aanvullende informatie.

Donderdag 8 december 2022: bezoek aan tentoonstelling Suze Robertson en bezoek aan Scheveningen

Donderdag 8 december 2022: bezoek aan tentoonstelling Suze Robertson en bezoek aan Scheveningen

Vanwege de enorme belangstelling voor deze excursie in november,  organiseren we een tweede excursie met hetzelfde programma in december.

Ter ere van het honderdste sterfjaar van de Haagse kunstenaar Suze Robertson (1855-1922) presenteert Museum Panorama Mesdag een bijzondere overzichtstentoonstelling met bekend en onbekend werk uit museale- en privécollecties.

De Heilige Antonius Abtkerk staat aan het einde van de Scheveningseweg en is in 1926-1927 gebouwd door vader Joseph Cuypers en zoon Pierre jr., in een zakelijk-expressionistische stijl, met een rijk versierd art-deco interieur. Opvallend is het grote, kleurrijke mozaïek, ontworpen door Antoon Molkenboer, dat de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Ook telt het kerkgebouw 73 glas-in-loodramen en opvallend gestileerd bronswerk van de gebroeders Brom. Zie de recensie in de laatste Rond 1900 over het pas verschenen boek.

Alle VVNK-leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met het programma en aanvullende informatie.

Donderdag 24 november 2022: bezoek aan tentoonstelling Suze Robertson en bezoek aan Scheveningen

Donderdag 24 november 2022: bezoek aan tentoonstelling Suze Robertson en bezoek aan Scheveningen

Ter ere van het honderdste sterfjaar van de Haagse kunstenaar Suze Robertson (1855-1922) presenteert Museum Panorama Mesdag een bijzondere overzichtstentoonstelling met bekend en onbekend werk uit museale- en privécollecties.

De Heilige Antonius Abtkerk staat aan het einde van de Scheveningseweg en is in 1926-1927 gebouwd door vader Joseph Cuypers en zoon Pierre jr., in een zakelijk-expressionistische stijl, met een rijk versierd art-deco interieur. Opvallend is het grote, kleurrijke mozaïek, ontworpen door Antoon Molkenboer, dat de cholera-epidemie van 1848 herdenkt. Ook telt het kerkgebouw 73 glas-in-loodramen en opvallend gestileerd bronswerk van de gebroeders Brom. Zie de recensie in de laatste Rond 1900 over het pas verschenen boek.

Alle VVNK-leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met het programma en aanvullende informatie.

Zaterdag 8 oktober 2022: bezoek aan de tentoonstelling over Van Loghem in Haarlem

Zaterdag 8 oktober 2022: bezoek aan de tentoonstelling over Van Loghem in Haarlem

In overleg met ABC Achitectuurcentrum Haarlem is het gelukt om een speciaal bezoek met inleiding te regelen aan de tentoonstelling over de architect Van Loghem.

J.B. van Loghem (1881-1940) was architect en overtuigd socialist, wat tot uiting kwam in zijn ontwerpen voor tuindorpen: bijvoorbeeld Betondorp in Amsterdam en Tuinwijk in Haarlem. Na een korte periode waarin hij meewerkte aan nieuwbouw in Siberie, keerde hij teleurgesteld terug in Nederland. Met zijn nieuwe inzichten ontwikkelde hij zich vanaf dat moment  tot een vurig pleitbezorger van het Nieuwe Bouwen.

Over deze opmerkelijke architect en bijzondere persoonlijkheid is in mei een boek verschenen : J.B. van Loghem, architect van een optimistische generatie, geschreven door Rudolphine Eggink.

Op zaterdag 8 oktober aanstaande is er een speciaal programma voor de leden van de VVNK. Alle VVNK-leden ontvangen per e-mail een uitnodiging met het programma en aanvullende informatie.

Zaterdag 3 september 2022: VVNK-symposium in het Drents Museum

Zaterdag 3 september 2022: VVNK-symposium in het Drents Museum

Op zaterdag 3 september 2022 organiseert de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 een symposium in het Drents Museum te Assen.
Het onderwerp van het symposium is:
‘Fraaie vensters: decoratief vlakglas in de bouwkunst van 1880-1940’.

Dankzij de industriële technische ontwikkeling van vlakglas (vensterglas) in de 19de eeuw werd het mogelijk grotere oppervlakten te maken. In Nederland werd het als halfproduct geïmporteerde glas bewerkt: gebogen, gebrand of als glas-in-lood aangeboden. De technische ontwikkelingen en de bevolkingsgroei zorgden voor nieuwe gebouwtypen en maakten de bouw van veel woningen noodzakelijk. Naast toepassing in publieksgebouwen (kerken, stadhuizen, stations), winkels en zakelijke kantoren was er ook belangstelling vanuit de particuliere woningbouw. Kopers konden kiezen uit catalogi-voorbeelden, maar ook kunstenaars in opdracht bij het ontwerp betrekken. Uit de art-nouveau en art-deco-perioden zijn er talloze voorbeelden van, terwijl ook daarna de belangstelling voor vlakglas-toepassingen bleef bestaan.
Op het symposium worden de technische ontwikkeling en de cultuurhistorische aspecten van de glasbewerking in die periode toegelicht. Tevens wordt nader ingegaan op een aantal specifieke kunstenaars die ontwerpen maakten voor decoratief vlakglas.

Alle VVNK-leden ontvangen een e-mail met het programma en aanvullende informatie.