Evenementen

De VVNK organiseert voor haar leden excursies naar  tentoonstellingen en architectuur. Voor de eerstvolgende evenementen kunt u zich inschrijven totdat de limiet van het aantal inschrijvingen of de sluitingsdatum is bereikt. De deelnamekosten staan vermeld in de ‘Rond 1900’ en op het aanmeldingsformulier. Als er geen limiet is aan het aantal deelnemers mogen ook introducees mee. Zij betalen een toeslag op de ledenprijs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de evenementencoördinatie.


Komende evenementen

Geen berichten gevonden.
Geen berichten gevonden.

Eerdere evenementen

Zaterdag 2 maart 2024: Algemene Ledenvergadering en rondleiding op Strijp S in Eindhoven

Zaterdag 2 maart 2024: Algemene Ledenvergadering en rondleiding op Strijp S in Eindhoven

De Algemene Ledenvergadering van de VVNK 1900 wordt gehouden in het Blue Collarhotel in het Klokgebouw te Eindhoven. De secretaris stuurt begin februari de agenda voor de ALV, met bijbehorende stukken naar alle leden van de vereniging.

In de ochtend vindt de ledenvergadering plaats en na de lunch is er een inleiding over de bouw van de voormalige Philipsgebouwen op Strijp S.  Het programma wordt besloten met een rondleiding door gidsen. Meer informatie over het programma vindt u in de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail ontvangen.

Het bijwonen van de ALV is kosteloos. Wilt u gebruikmaken van de lunch en het middagprogramma bijwonen, dan zijn hier de volgende kosten aan verbonden:

  • Leden: € 29,-
  • Niet-leden: 35,-

Zaterdag 13 januari 2024: bezoek expositie Naar buiten! en bezichting Cunerakerk in Rhenen of Schip van Blaauw in Wageningen

Zaterdag 13 januari 2024: bezoek expositie Naar buiten! en bezichting Cunerakerk in Rhenen of Schip van Blaauw in Wageningen

Op zaterdag 13 januari bezoeken we de tentoonstelling Naar buiten! in het Stadsmuseum te Rhenen. Hier is een expositie ingericht met schilderijen van kunstenaars die tijdelijk in Rhenen woonden of de stad tussen 1880 en 1960 bezochten. Het werk van Jan Adam Zandleven staat centraal, naast werk van zijn tijdgenoten Ferdinand Hart Nibbrig, Willem Bastiaan Tholen, Hendrik Roodenburg en David Schulman. VVNK-penningmeester Ids Zandleven geeft een inleiding over het werk van zijn familielid.

Na het museumbezoek gaat het gezelschap uiteen in twee groepen:

Groep A bezichtigt de nabijgelegen Cunerakerk uit de Middeleeuwen, toen Rhenen een belangrijk bedevaartoord was. De pelgrims kwamen af op de relieken van de Heilige Cunera die hier vanaf de achtste eeuw wordt vereerd. De trots van de kerk is de 82 meter hoge toren. Bijzonder in het interieur zijn het onlangs gerestaureerde oksaal in Renaissance-stijl van rond 1500 en de koorbanken uit 1570.

Kosten: € 7,50 (als u geen Museumkaart heeft, moet u bij ingang van de Stadsmuseum € 9,50 betalen voor de toegang).

Groep B (deelname alleen mogelijk met eigen vervoer) brengt een bezoek aan het Schip van Blaauw, het voormalig Laboratorium voor Plantenfysiologie van de Hogere Landbouwschool in Wageningen. Dit fraaie Amsterdamse School-gebouw werd in 1919-1922 gebouwd door architect Cornelis Jouke Blaauw. Het pand was bedoeld voor onderwijs en onderzoek van professor Anton Hendrik Blaauw (geen familie). Hij woonde in het westelijk deel van ‘het Schip’: de professorenwoning.

Kosten: € 14,50 (als u geen Museumkaart heeft, moet u bij ingang van de Stadsmuseum € 9,50 betalen voor de toegang).

Meer informatie over het programma vindt u in de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.

Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum – ’25 jaar vriend van de kunsten’

Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum - '25 jaar vriend van de kunsten'

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan houdt de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 een jubileumsymposium in het Drents Museum te Assen. Samen met het museum blikken we terug op de ontwikkeling van de SSK-collectie en de oprichting van de VVNK.

De VVNK heeft al sinds haar oprichting als doel om de belangstelling voor de kunst uit de periode 1880-1940 te bevorderen en de kennis hierover te verbreden. Zo kunnen collecties worden bewaard en bestudeerd en blijft er belangstelling voor deze boeiende periode.

Uit de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en haar voorganger de Stichting Schone Kunsten rond 1900 blijkt dat de waardering voor kunststromingen en kunstperioden nogal wisselvallig is. Publieke belangstelling en wetenschappelijke interesse is mede afhankelijk van presentaties in musea. Dat geldt zeker voor de Art Nouveau; welke rol spelen de Nederlandse musea sinds de jaren zestig? Hoe gingen zij om met Art Nouveau? Wisselingen in waardering worden ook beïnvloed door politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Dat blijkt uit onderzoek naar het aankoopbeleid van de musea na de Tweede Wereldoorlog.

De kunst zelf laat ook wisselingen zien, niet alleen in waardering, maar ook in inspiratie. Nu de abstracte kunst haar dominante positie verliest en er weer ruimte komt voor de figuratieve en verhalende schilderkunst, zien we hoe in de kunst weer teruggegrepen wordt op onder meer de symbolisten van rond 1900. Al deze onderwerpen komen ter sprake tijdens het symposium

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.

Zaterdag 19 augustus: bezoek aan tentoonstelling in het Fries Museum en stadswandeling in Leeuwarden

Zaterdag 19 augustus: bezoek aan tentoonstelling in het Fries Museum en stadswandeling in Leeuwarden

Onder de titel Verlangen naar Vroeger organiseert het Fries Museum een tentoonstelling over de kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Dit in de 19e eeuw zeer geliefde kunstenaarskoppel voelde zich niet gelukkig met de grote veranderingen in die tijd en verheerlijkten het verleden, met name de tijd van de 17de eeuw.

De tentoonstelling gaat over een periode voorafgaande aan de periode van vernieuwing die rond 1880 begint en waar de VVNK zich met name op richt. Desondanks is het interessant om te zien wat het kunstzinnig klimaat toen was. Bovendien zijn er aanwijsbare overeenkomsten met schilders van de Haagse School.

Tijdens de stadswandeling worden onder begeleiding een aantal kenmerkende art-nouveau en art-deco gebouwen bekeken. De wandeling start bij het monumentale jugendstilpand De Utrecht dat ontworpen werd door A.J. Kropholler en J.F. Staal.

Zaterdag 24 juni 2023: bezoek aan tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar

Zaterdag 24 juni 2023: bezoek aan tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar

Eind negentiende eeuw buitelen in Frankrijk, België en Duitsland nieuwe schilderstijlen over elkaar heen: van impressionisme tot fauvisme en symbolisme. Nederland blijft echter in de ban van het realisme van de Haagse School met zijn polderlandschappen en taferelen uit het vissersleven. Rond de eeuwwisseling organiseren enkele vooruitstrevende kunstenaars internationale tentoonstellingen waardoor Nederland eindelijk kennis maakt met de nieuwe kunststromingen. Op de kunstenaars die later de Bergense School vormen, maken vooral de werken van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier een enorme indruk. Onder die invloed ontwikkelt zich uiteindelijk omstreeks 1915 in Bergen een nieuwe expressionistische stijl.

In de tentoonstelling ‘Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier en de Bergense School’ worden veelzeggende combinaties van werken gemaakt van Bergense Schoolkunstenaars als Leo Gestel, Gerrit Willem van Blaaderen en Else Berg met die van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier. Voor de gelegenheid zijn diverse schilderijen gerestaureerd.

Op zaterdag 24 juni zal Drs. Marjan van Heteren, conservator en samensteller van de tentoonstelling, speciaal voor de leden van de VVNK een inleiding houden op de tentoonstelling.

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.