Evenementen

 

De VVNK organiseert voor haar leden excursies naar  tentoonstellingen en architectuur. Voor de eerstvolgende evenementen kunt u zich inschrijven totdat de limiet van het aantal inschrijvingen of de sluitingsdatum is bereikt. De deelnamekosten staan vermeld in de ‘Rond 1900’ en op het aanmeldingsformulier. Jongerenleden t/m 26 jaar betalen de helft van de ledenprijs. Als er geen limiet is aan het aantal deelnemers mogen ook introducees mee. Zij betalen een toeslag op de ledenprijs.

Aanmelding voor een evenement bij voorkeur digitaal met het formulier dat geopend kan worden bij het betreffende evenement. Kan dat niet, dan is aanmelding ook mogelijk per post met de opgavestrook die wordt meegezonden met de ‘Rond 1900’.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de evenementencoördinatie.

 


Komende evenementen

Geen berichten gevonden.

 


Eerdere evenementen

Bezoek Roosendaal

Bezoek Roosendaal

zaterdag 21 april 2018

In Roosendaal wordt aandacht besteed aan de architect Jacques Hurks (1890-1977). De excursie leidt langs panden van Hurks (onder meer woningen in de Ludwigstraat en de St. Josephkerk) en een bezoek aan de Hurkstentoonstelling in het Tongerlohuys. In de Ludwigstraat bouwde Hurks tussen 1927 en 1940 negentien woningen. Meer informatie in het maartnummer van de Rond 1900.

Maximum aantal deelnemers: 50.

ALV Zwolle & Georg Sturm

ALV Zwolle & Georg Sturm

zaterdag 24 maart 2018

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar in Zwolle gehouden in de Statenzaal van het Goevernementsgebouw van Overijssel.

De ALV wordt vooraf gegaan door twee bijdragen van Jan Jaap Heij. De eerste gaat over het gebouw. De tweede over Georg Sturm waarover hij met Rob Delvigne het boek “In de schaduw van Cuypers, Georg Sturm” heeft geschreven. Dit boek verschijnt binnenkort. Voor meer informatie zie het maartnummer van  ‘Rond 1900’.

Symposium ‘Lodewijk Schelfhout’

Symposium 'Lodewijk Schelfhout'

woensdag 14 maart 2018

Kunstenaar-graficus Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon van landschap- schilder Andreas Schelfhout, speelde een belangrijke rol voor het Nederlandse modernisme. Tussen 1903 en 1913 woonde en werkte hij in Parijs, waar hij collega- kunstenaar Piet Mondriaan introduceerde in internationale kunstcircuits.

Ter gelegenheid van de publicatie van de eerste biografie over deze kunstenaar, getiteld ‘Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist’, organiseert Singer Museum Laren in 2018 een expositie over het werk van de kunstenaar. De Open Universiteit Nederland biedt in samenwerking met Singer Museum Laren een middagsymposium aan waar ook de leden van de VVNK welkom zijn.

De  aanmelding voor dit symposium is anders dan gebruikelijk. U kunt zich voor deze dag uiterlijk tot 1 februari aanmelden bij de Open Universiteit en niet bij de VVNK. Zie de Rond 1900 van december 2017 voor meer informatie en de thema’s van de vier lezingen.

Bezoek Haags Historisch Museum

Bezoek Haags Historisch Museum

zaterdag 24 februari 2018

We brengen een bezoek aan de tentoonstelling ‘De wereld achter het poppenhuis. Willem Tholen, Lita de Ranitz en vrienden’ in het Haags Historisch Museum. Na een inleiding op de tentoonstelling is er de mogelijkheid om de publiekslieveling van het museum: het grote pronkpoppenhuis van Lita de Ranitz uit 1910 zelf te bekijken. De Haagse Lita de Ranitz (1876-1960) verzamelde haar leven lang poppen en poppenhuisspullen. Dat leverde een unieke collectie op.

Tijdens de bouw van dit poppenhuis correspondeerde De Ranitz met Willem Bastiaan Tholen (1860-1931), haar latere man. Tholen was een vermaard schilder van landschappen, stadsgezichten en portretten. In de tentoonstelling is een selectie opgenomen van zijn oeuvre en wordt zijn sociale netwerk geduid.

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden omdat de VVNK voor de inrichting van deze tentoonstelling een financiële bijdrage heeft geleverd. Zie het december-nummer van de Rond 1900 voor meer informatie.

Voor dit evenement geldt een maximum aantal deelnemers van 40 en is alleen voor VVNK-leden.

Uitreiking Scriptieprijzen 2017 & lezing/rondwandeling Eemgebied, Amersfoort

zaterdag 27 januari 2018

Op zaterdag 27 januari worden de tweejaarlijkse scriptieprijzen uitgereikt. Deze keer voor het eerst voor zowel bachelor- als masterscripties. De jury heeft de inzendingen beoordeeld en de winnaars zullen een presentatie houden over hun onderwerp.

Na de lunch krijgen we in Zandfoort aan de Eem een lezing over de ontwikkelingen in het Eemgebied. Tijdens de industriële revolutie is dit gebied grenzend aan de oude binnenstad en gelegen langs de Eem, volgebouwd met grote silo’s, een gasfabriek, fabriekshallen. Na de lezing van Sjoerd Hekking is er de mogelijkheid om de ontwikkelingen in het gebied te gaan bekijken.
Zie het december-nummer van de Rond 1900 voor meer informatie.

Aan het laden...