Evenementen

De VVNK organiseert voor haar leden excursies naar  tentoonstellingen en architectuur. Voor de eerstvolgende evenementen kunt u zich inschrijven totdat de limiet van het aantal inschrijvingen of de sluitingsdatum is bereikt. De deelnamekosten staan vermeld in de ‘Rond 1900’ en op het aanmeldingsformulier. Als er geen limiet is aan het aantal deelnemers mogen ook introducees mee. Zij betalen een toeslag op de ledenprijs.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de evenementencoördinatie.


Komende evenementen

Geen berichten gevonden.

Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum – ’25 jaar vriend van de kunsten’

Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum - '25 jaar vriend van de kunsten'

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan houdt de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 een jubileumsymposium in het Drents Museum te Assen. Samen met het museum blikken we terug op de ontwikkeling van de SSK-collectie en de oprichting van de VVNK.

De VVNK heeft al sinds haar oprichting als doel om de belangstelling voor de kunst uit de periode 1880-1940 te bevorderen en de kennis hierover te verbreden. Zo kunnen collecties worden bewaard en bestudeerd en blijft er belangstelling voor deze boeiende periode.

Uit de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en haar voorganger de Stichting Schone Kunsten rond 1900 blijkt dat de waardering voor kunststromingen en kunstperioden nogal wisselvallig is. Publieke belangstelling en wetenschappelijke interesse is mede afhankelijk van presentaties in musea. Dat geldt zeker voor de Art Nouveau; welke rol spelen de Nederlandse musea sinds de jaren zestig? Hoe gingen zij om met Art Nouveau? Wisselingen in waardering worden ook beïnvloed door politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Dat blijkt uit onderzoek naar het aankoopbeleid van de musea na de Tweede Wereldoorlog.

De kunst zelf laat ook wisselingen zien, niet alleen in waardering, maar ook in inspiratie. Nu de abstracte kunst haar dominante positie verliest en er weer ruimte komt voor de figuratieve en verhalende schilderkunst, zien we hoe in de kunst weer teruggegrepen wordt op onder meer de symbolisten van rond 1900. Al deze onderwerpen komen ter sprake tijdens het symposium

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.

Aanmelden vóór
zaterdag 14 oktober 2023
Door middel van het

Eerdere evenementen

Zaterdag 28 mei 2022: excursie naar Singer Laren

Zaterdag 28 mei 2022: excursie naar Singer Laren

Op zaterdag 28 mei organiseert de VVNK een excursie naar Singer Laren waar momenteel de tentoonstelling Sluijters en de modernen. Collectie Nardinc plaatsvindt. Het bezoek aan de tentoonstelling wordt voorafgegaan door een inleiding van conservator Roby Boes.

In de Collectie Nardinc, bijeengebracht door Els en Jaap Blokker, bevinden zich ruim veertig kunstwerken van Jan Sluijters en meer dan zeventig werken van moderne tijdgenoten, zoals Kees Mak, Piet Mondriaan, Leo van Gestel, Piet van der Helm.

Sluijters heeft diverse onderwerpen geschilderd: landschappen, stadsgezichten, stillevens en naakten die tegenwoordig tot de duurste Nederlandse schilderijen uit de 20ste eeuw behoren.  Lees meer over hem in de monografie op deze website.

Zie voor meer informatie over deze excursie de e-mail die naar alle VVNK-leden is gestuurd.

Zaterdag 5 maart 2022: bezoek aan tentoonstelling Fré Cohen

Zaterdag 5 maart 2022: bezoek aan tentoonstelling Fré Cohen

Museum Het Schip heeft weer een opmerkelijke tentoonstelling en wel over de Nederlandse kunstenares en grafica Fré Cohen (1903-1943). In haar werk zien we de vormtaal van de Amsterdamse school duidelijk verwoord. Zij ontwierp grafisch drukwerk voor de gemeente Amsterdam en voor veel organisaties verbonden met het socialisme. Het werk van Fré is zeer gevarieerd. Ze maakte ex-librissen en boekbanden, maar ook tekeningen, aquarellen, penningen en zelfs vlaggen. Voor deze tentoonstelling heeft Museum Het Schip samengewerkt met particuliere collectionneurs, andere musea, het Amsterdams Stadsarchief en met het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Op zaterdag 5 maart is er een speciale bijeenkomst voor de VVNK-leden. Zie voor meer informatie over deze excursie de e-mail die naar alle VVNK-leden is gestuurd.

Vrijdag 22 oktober 2021: lezing over tentoonstelling ‘Godinnen van de Art Nouveau’

Vrijdag 22 oktober 2021: lezing over tentoonstelling 'Godinnen van de Art Nouveau'

Nog net voor het sluiten van de tentoonstelling Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson museum (Amsterdam) is het gelukt om een speciale lezing te organiseren. Deze lezing wordt gegeven door Yvonne Brentjens.

Yvonne Brentjens is de gastconservator van de tentoonstelling. Zij is kunsthistoricus gespecialiseerd in 20ste-eeuwse vormgeving. In 2004 promoveerde zij aan de Universiteit Leiden op het onderwerp ‘Medievalism in Dutch decorative arts around 1900’.

Zie voor meer informatie over deze excursie de e-mail die naar alle VVNK-leden is gestuurd.

Dinsdag 5 oktober 2021: bezoek aan het Kunstmuseum

Dinsdag 5 oktober 2021: bezoek aan het Kunstmuseum

De VVNK organiseert voor haar leden op dinsdagmiddag 5 oktober 14:00 uur een evenement in het Kunstmuseum in Den Haag. Jan de Bruijn, conservator toepaste kunst en vormgeving, en bestuurslid van de VVNK, geeft een presentatie over drie lopende tentoonstellingen, waarna de tentoonstellingen op eigen gelegenheid bekeken kunnen worden.

Het gedroomde museum – Berlages meesterwerk.
Architect Hendrik Petrus Berlage en museumdirecteur Hendrik Enno van Gelder droomden van een vooruitstrevend museumgebouw waar bezoekers zich thuis zouden voelen, en waar de kunst ultiem tot z’n recht zou komen. In 1935 werd de droom werkelijkheid. Aan de hand van verhalen, foto’s, (ontwerp)tekeningen en bijzonder archiefmateriaal wordt een compleet beeld getoond van een museumgebouw dat al sinds de opening geliefd is over de hele wereld.

Cloisonné – Marie Kuyken (1898-1988)
Marie Kuyken heeft honderden ontwerpen voor behang en textiel gemaakt, maar is een van de meest onderbelichte dessinontwerpers uit ons land. Vooral omdat haar kleurrijke en fantasievolle ‘cloisonnépanelen’ zeldzaam zijn. Voor het eerst sinds honderd jaar zijn ongeveer twintig panelen uit de periode 1918-1922 te zien. Koperen strips (cloisons) zijn in houten panelen gehamerd en de ruimte tussen de strips is gevuld met een pasta van gips en gelatine, gekleurd met waterverf. Kuyken tekent bloemen en dieren, figuratief en soms geheel te danken aan haar fantasie. Samen met het betoverende effect van de oplichtende strips geven ze de panelen een poëtische sfeer.

Bas van Beek – moord en brand
Het werk van Bas van Beek (1974), hedendaags kunstenaar, begeeft zich op het snijvlak van vormgeving, architectuur, beeldende kunst en commercie. Hij wil discussies ontketenen over de status van hedendaags én historisch design. Hij borduurt voort op wat reeds bestaat. Hij kopieert, verbouwt, vult aan, breidt uit en geeft ze allemaal hetzelfde podium. Het is zijn manier om de status van erfgoed te bevragen en dit erfgoed van een nieuwe betekenis te voorzien. Het zwaartepunt van zijn eerste museale overzichtstentoonstelling ligt op Van Beeks werk in keramiek en glas, oftewel ‘de kunsten van het vuur’.

Zie voor meer informatie over deze excursie de e-mail die naar alle VVNK-leden is gestuurd.

Zaterdag 21 augustus 2021: bezoek aan Bruno Taut tentoonstelling in Museum Het Schip

Zaterdag 21 augustus 2021: bezoek aan Bruno Taut tentoonstelling in Museum Het Schip

Op zaterdag 21 augustus organiseert Museum Het Schip een bijeenkomst voor de leden van de VVNK naar aanleiding van de tentoonstelling Bruno Taut: De fantasie voorbij.

Bruno Taut (1880-1938) was een invloedrijke Duitse architect en stedenbouwkundige die aan het begin van de twintigste eeuw verantwoordelijk was voor baanbrekende, bontgekleurde arbeiders- en stadswijken, zoals het beroemde Gartenstad Falkenberg in Berlijn. Deze creatieve sleutelfiguur uit de Duitse avant-garde liet zich inspireren door de natuur. Tot op de dag van vandaag is zijn invloed wereldwijd merkbaar. Vier volkswijken in Berlijn staan op de lijst van Unesco werelderfgoed.

Floris Weekhout is architectuurhistoricus en zal een inleiding op de tentoonstelling verzorgen. Weekhout is sinds een aantal jaren verbonden aan Het Schip. Samen met de eerste curator van de tentoonstelling heeft hij zich verdiept in Bruno Taut, zijn werk en zijn invloed op de moderne architectuur. Geïnspireerd door het werk van Bruno Taut bereidt hij nu ook de volgende tentoonstelling in Het Schip voor over de Tuinstadgedachte.