Kunst te zien

Collectie SSK 1900 en Drents Museum

De SSK 1900 heeft sinds 1964 door legaten, schenkingen en aankopen een uitgebreide collectie verkregen van niet alleen kunstwerken maar ook documenten en foto’s. De collectie beeldende kunst en kunstnijverheid was jarenlang in bruikleen bij het Drents Museum (DM) te Assen waarmee een goed beheer van de collectie verzekerd was en de collectie – althans voor een gedeelte – regelmatig te zien was voor het publiek. Het Drents Museum beschikt over een collectie 1885-1935 die aansluit bij de SSK-collectie. In 2017 is de SSK geliquideerd en is de collectie in zijn geheel onder voorwaarden aan het Drents Museum overgedragen. Zie voor de onstaansgeschiedenis van de SSK-collectie ook de video hieronder.

Het documentaire gedeelte van de SSK-collectie is deels in bruikleen gegeven aan het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis te Den Haag.


Publicatie ‘Vernieuwing & Bezinning’

In 2004 is deze publicatie uitgegeven door het Drents Museum en Waanders Uitgevers in samenwerking met de Stichting Schone Kunsten rond 1900 en de financiële steun van de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900. Auteur: Jan Jaap Heij, (inmiddels oud-)conservator Drents Museum.

(tekst achterzijde kaft)

“In dit boek wordt aan de hand van objecten uit de collectie van het Drents Museum een overzicht gegeven van zowel de beeldende als de toegepaste kunst uit de periode ca. 1885-1935. Een ware bloeiperiode in de geschiedenis van de Nederlandse kunst, waarvan het belang nauwelijks onder doet voor dat van de Gouden Eeuw. Kenmerkend is dat veel kunstenaars zich op meerdere werkterreinen hebben begeven, veelal gedreven door de wens een breder publiek te bereiken dan de gegoede elite. Vernieuwing & Bezinning bevat beschrijvingen van onder andere schilderijen, tekeningen, meubelen, serviezen.

Maar liefst 140 kunstenaars en 10 fabrieken worden besproken. Hiermee geeft Vernieuwing & Bezinning een informatief en kleurrijk overzicht van de beeldende kunst- en kunstnijverheid van omstreeks 1900.”

Vernieuwing & Bezinning is op diverse plaatsen (bijvoorbeeld op internet) nog tegen een aanzienlijk gereduceerde prijs (€ 15 – € 17,50) te koop en zal niet meer worden herdrukt.


Beschrijvingen kunstenaars & fabrieken

De inleidende teksten in de publicatie over de ontwikkeling in de beeldende en toegepaste kunst en de infrastructuur van de Nederlandse kunstwereld tussen ca. 1885 en 1935 zijn nog niet digitaal beschikbaar. De kunstenaarsbeschrijvingen worden in de loop van de tijd aangevuld met korte monografieën over kunstenaars die niet in deze publicatie beschreven zijn.

Klik voor de beschrijvingen in ‘Vernieuwing & Bezinning’ van kunstenaars en fabrieken.


Meer zien en lezen

Niet alleen in het Drents Museum maar ook in vele andere musea zijn interessante (deel)collecties te bewonderen van kunst en kunstnijverheid uit de periode 1880 – 1940. Deze collecties kunnen bestaan uit bijvoorbeeld boeken, affiches, sieraardewerk of wandtegels. Het voert echter te ver om alle interessante musea en collecties op de VVNK site te vermelden. Behalve museumcollecties zijn er ook tal van publicaties gewijd aan de kunst rond 1900.

Nederland kent op het gebied van de architectuur diverse interessante gebouwen die te bezichtigen zijn zoals bijvoorbeeld de bouwwerken van Berlage. Landelijk zijn er ook diverse (stads)wandelingen – georganiseerd of beschreven – die langs interessante bouwwerken uit de voor de VVNK belangrijke periode voeren.

Op de pagina Literatuur staat een selectie van literatuur over kunst en kunstnijverheid uit de periode 1880 – 1940. Op de pagina Wandelingen staan links naar interessante architectuurwandelingen of -fietstochten.