Vereniging

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 biedt U, behalve een ambiance van gelijkgestemde kunstliefhebbers, de volgende voordelen:

  • deelname – tegen kostprijs – aan 4 of 5 door de Vereniging georganiseerde dagexcursies, die een thema in relatie tot de kunst rond 1900 hebben.
  • met een kleine extra bijdrage vanwege te maken kosten mag U daarbij introducés meenemen.
  • deelname aan de (twee)jaarlijks door de Vereniging georganiseerde symposia over Nieuwe Kunst.
  • ons nieuws- en informatieblad ‘Rond 1900’.
  • tweejaarlijks, tegen gereduceerde prijs, deelname aan een op initiatief van de Vereniging georganiseerde meerdaagse buitenlandse kunstreis.
  • gratis toegang tot het Drents Museum, waar o.a. de collectie van de Stichting Schone Kunsten rond 1900 is ondergebracht.
  • uw lidmaatschap maakt soms de aanschaf van een catalogus tegen een vriendenprijs mogelijk.
  • drie keer per jaar het Drents Museum Magazine.

Aanmelden voor het lidmaatschap kan per digitaal formulier.


Contributie

Met ingang van 2023 bedraagt de ledenbijdrage voor gewone leden € 45 per jaar en voor partners en jongeren t/m 26 jaar € 30 per jaar. Het lidmaatschap met introducé kost € 75 per jaar; daarvoor kan men bij elk evenement een introducé meenemen tegen ledenprijs. Indien u na 1 oktober lid wordt, is uw bijdrage tevens voor het aankomend jaar geldig.


Donatie

De VVNK beschikt over een Fonds Studie en Publicatie. Hiermee stelt de vereniging subsidies ter beschikking voor activiteiten zoals het schrijven van een publicatie of het organiseren van een tentoonstelling over beeldende kunst uit de periode 1880-1940. Wij stellen het zeer op prijs als u een vrijwillige bijdrage wenst te doen die ten goede komt aan het Fonds Studie en Publicatie. U kunt hier een donatie doen.


Nieuws- en informatieblad ‘Rond 1900’

Vier maal per jaar verschijnt het nieuws- en informatieblad ‘Rond 1900’ waarin onder andere is opgenomen:

De evenementen en een selectie van de interessante tentoonstellingen worden verkort opgenomen op de pagina evenementen respectievelijk tentoonstellingen.

‘Rond 1900’ wordt op papier aan de leden toegezonden maar is ook via de website in te zien. De inhoudsopgave van de verschenen nummers is terug te vinden in het digitale nieuwsbladarchief.
Bijdragen en tips van leden voor het nieuwsblad zijn altijd van harte welkom. Neem vooraf even contact op met de redactie.


Evenementencoördinatie

Eén van de bestuursleden is belast met de coördinatie van evenementen voor VVNK-leden. Suggesties voor evenementen en/of hulp bij de organisatie zijn altijd welkom. Voor informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.


Bestuur

Dick de Wildt voorzitter
E:

Mart Franken secretaris
E:

Ids Zandleven penningmeester
Pothoofd 359
7411 ZJ Deventer
T: 06-52 458 748
E:

Rekeningnummer ING Bank
Ver Vrienden Nieuwe Kunst 1900
IBAN:  NL95 INGB 0008 1253 58
BIC: INGBNL2A

Irene van Geest  lid / evenementen
E:

Jacob Brakenhoff lid

Jan de Bruijn lid 

Emma Verweij lid 

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden maar kunnen gemaakte kosten bij de vereniging in rekening brengen.


Jaarverslag en beleid

Download het jaarverslag 2023 en het beleidsplan 2024 zoals dit is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.


Culturele ANBI

Wilt u de VVNK  financieel steunen met een gift of een schenking, dan is dat fiscaal extra aantrekkelijk. De Belastingdienst heeft de VVNK aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat voor giften en schenkingen aan de VVNK een vermenigvuldigingsfactor geldt van 1,25.  Indien u overweegt om een gift, een schenking of een nalatenschap te doen, neem dan contact op met de secretaris (secretaris@vvnk.nl), die u nader kan informeren over de mogelijkheden.


Financiën

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 816229272

Financieel jaarverslag en begroting
Jaarlijks brengt het bestuur in de Algemene Ledenvergadering verslag uit over de financiën van de vereniging. Bekijk het financieel jaarverslag 2023 en de begroting 2024.


Statuten VVNK

Download de statuten van de VVNK 1900 (laatst herzien op 26-04-2019).