Uitgereikte scriptieprijzen

Sinds 2016 bestaat er naast de Masterscriptieprijs (ingesteld in 2009) ook een Bachelorscriptieprijs.

De tot nu toe uitgereikte scriptieprijzen (van nieuw naar oud):

Bachelorscriptieprijzen 2022:
Bert-Jaap Koops (eerste prijs) en Emma Stuurman (tweede prijs)

Prijswinnaars scriptieprijzen 2022, (vlnr) Alexandra Kostromina & Louise Bjeldbak Henriksen (eervolle vermelding MA), Emma Stuurman (2e prijs BA), Mart Franken (1e prijs MA), Laura Lubbers (2e prijs MA), Bart-Jaap Koops (1e prijs BA).(foto: Greetje Engelsman-Postma)

Op 4 februari 2023 reikte jury-voorzitter Jan-Jaap Heij in Cultureel Centrum Scheltema in Leiden de VVNK-Bachelorscriptieprijzen 2022 uit aan Bert-Jaap Koops en Emma Stuurman, beiden student aan de Universiteit van Amsterdam.

De eerste prijs was voor Bert-Jaap Koops voor zijn scriptie: Alma wie? Lourens Alma Tadema-tentoonstellingen en de canon van de Nederlandse 19e – eeuwse schilderkunst. De auteur heeft onderzoek gedaan naar de reputatiecurve van Tadema, niet alleen vanuit historiografisch perspectief, maar ook in het licht van de voortdurende discussie over canon en canonvorming. Door een kwantitatieve methode te introduceren en deze systematisch uit te werken, ontstaat een mooie onderbouwing van de positie van Alma-Tadema in de canon van de Nederlandse negentiende-eeuwse schilderkunst. Bert-Jaap Koops ontving een oorkonde en een bedrag van € 500,-

De tweede prijs voor bachelorstudenten was voor Emma Stuurman voor haar scriptie “Puisten, knobbels, uitwassen en bochels”: De receptie en canonvorming van de art nouveau in Nederland. De jury was onder de indruk van de reikwijdte van het onderzoek, dat naar de mening van de jury uitgaat boven wat men van een bachelor-scriptie mag verwachten. De tweede prijs omvat naast een oorkonde een bedrag van € 250,-

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


Masterscriptieprijzen 2022:
Mart Franken (eerste prijs) en Laura Lubbers (tweede prijs). Alexandra Kostromina en Louise Bjeldbak Henriksen (eervolle vermelding)

Prijswinnaars scriptieprijzen 2022, (vlnr) Alexandra Kostromina & Louise Bjeldbak Henriksen (eervolle vermelding MA), Emma Stuurman (2e prijs BA), Mart Franken (1e prijs MA), Laura Lubbers (2e prijs MA), Bart-Jaap Koops (1e prijs BA).(foto: Greetje Engelsman-Postma)

Op 4 februari reikte juryvoorzitter Jan-Jaap Heij tevens prijzen uit aan masterstudenten.

De eerste prijs ging naar Mart Franken, student van de Open Universiteit, voor zijn scriptie Architect Jan van Hardeveld (1891-1953) en zijn positie in de (katholieke) bouwkunst in de eerste helft van de 20ste eeuw. Bogen op (on)buigzaamheid?
In deze scriptie wordt nagegaan wat de plaats van de architect Jan van Hardeveld (1891-1953) is geweest binnen de 20ste-eeuwse Nederlandse bouwkunst. Van Hardeveld is tamelijk onbekend gebleven, hoewel hij een behoorlijk omvangrijk oeuvre op zijn naam heeft staan, zoals blijkt uit de inventarisatie die de auteur als onderbouwing heeft opgesteld. Vooral dankzij de grondigheid van het onderzoek heeft de jury aan deze scriptie de eerste prijs toegekend, met een oorkonde en een bedrag van € 750,-.

De tweede prijs voor Masterscripties kwam toe aan Laura Lubbers, die studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, voor haar scriptie: Hendrik Wijdeveld  en de stedeloze stad (1918-1962). Een utopie in perspectief. De architect Hendrik Theodoor Wijdeveld (1885–1987) werkte bijna zijn hele leven aan een utopie, waarvoor hij de benaming ‘stedeloze stad’ bedacht en waaraan hij vorm gaf in schetsen, teksten en maquettes. Deze scriptie plaatst deze utopie in een internationale context en toont aan dat Wijdeveld deel uitmaakte van een internationaal netwerk van kunstenaars en denkers die zich bezighielden met de toekomst van de steden. Aan de tweede prijs is naast een oorkonde een bedrag verbonden van € 375,-.

Naast de eerste en tweede prijs vond de jury dat de scriptie ingezonden door Alexandra Kostromina en Louise Bjeldbak Henriksen erg goed was en maar net tekort kwam voor een eerste of tweede prijs. De jury was onder de indruk van de zeer ambitieuze opzet van hun scriptie Artistic interrelationships of the European Avant-Garde in the Interwar Period: Utopia and Space in the work of El Lissitzky, László Moholy-Nagy, Friedrich Vordemberge-Gildewart and Theo van Doesburg. Met name is goed beschreven wat het begrip ruimte voor deze kunstenaars betekende en hoe zij dat ook in een ‘plat’ schilderij probeerden uit te beelden. Deze studenten van de Rijksuniversiteit Groningen kregen een oorkonde met een eervolle vermelding.

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


Masterscriptieprijzen 2019:
Joëlle Daems en Klaas Geert Schaafsma

Op de foto de winnaars van de VVNK-Master-Scriptieprijzen 2019. Links Joëlle Daems (eerste prijs) en rechts Klaas Geert Schaafsma (tweede prijs). In het midden juryvoorzitter Lieske Tibbe.

Op zaterdag 18 januari werden in Alkmaar de tweejaarlijkse VVNK Scriptieprijzen uitgereikt. Vanwege onvoldoende inzendingen van bachelor-scripties zijn dit jaar geen prijzen in deze categorie uitgereikt.

De eerste prijs voor Masterscripties ging naar Joëlle Daems voor haar scriptie ‘Blurred Boundaries in Early Dutch Photography: Petit Genre and the Photogram‘.

De scriptie sprong er uit wat betreft originaliteit van vraagstelling. Aan de hand van een aantal fundamentele vragen werd in een knap volgehouden theoretisch betoog naar een conclusie toegewerkt. Zij studeerde aan Rijks Universiteit Leiden.

De tweede prijs voor Masterscripties kwam toe aan Klaas Geert Schaafsma met de scriptie: ‘Een moord gepleegd op elk natuurlijk leven’, Kasper Niehaus, kunstcriticus voor dagblad De Telegraaf 1918-1924’. In deze scriptie wordt zijn vroege periode als kunstcriticus belicht. Schaafsma beschrijft hoe in die tijd de kritieken van Niehaus tot heftige polemieken tussen hem de kunstenaars leidden. Klaas Geert Schaafsma studeerde aan de Rijks Universiteit Groningen.

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


Bachelorscriptieprijs 2017: Jan de Bruijn

Winnaars VVNK-Bachelorscriptieprijzen 2017 met juryvoorzitter Lieske Tibbe: midden Jocelyn Kotvis (tweede prijs) en rechts Jan de Bruijn (eerste prijs).

Op 27 januari 2018 reikte jury-voorzitter Lieske Tibbe (l) in Zandfoort aan de Eem in Amersfoort de (eerste) VVNK-Bachelorscriptieprijzen 2017 uit aan Jan de Bruijn (r) en Jocelyn Kotvis (m).
De eerste prijs was voor Jan de Bruijn (Universiteit Leiden) voor zijn scriptie Een onderzoek naar de positie en werking van glas-in-lood uit het atelier van Willem Bogtman binnen de Amsterdamse School. Dit vooral door zijn nauwkeurig archiefonderzoek, dat veel resultaat en nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Naast een oorkonde ontving De Bruijn een geldbedrag van €500.

Jocelyn Kotvis (Universiteit Utrecht) werd beloond met de 2e prijs voor haar scriptie Eduard Cuypers als ‘propagandist van koloniale schoonheid’. Een studie naar de beeldvorming vanuit de positie van de artistiek-ondernemende redacteur van “Het Ned. Indische Huis Oud & Nieuw” (1913-1915). Zij ging uit van de vraag welke – propagandistisch bedoelde – beeldvorming over Indische kunstnijverheid onder Eduard Cuypers’ redacteurschap tot stand kwam in de in totaal zes uitgaven van het tijdschrift. De 2e prijs omvat naast een oorkonde een geldbedrag van €150.

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


Masterscriptieprijs 2017: Charlotte Franzen

Winnaars VVNK-Masterscriptieprijzen 2017 met juryvoorzitter Lieske Tibbe: links Roby Boes (tweede prijs) en rechts Charlotte Franzen (eerste prijs).

Op 27 januari 2018 reikte jury-voorzitter Lieske Tibbe (m) in Zandfoort aan de Eem in Amersfoort de VVNK-Masterscriptieprijzen 2017 uit aan Charlotte Franzen (r) en Roby Boes (l).
Charlotte Franzen (Radboud Universiteit Nijmegen) won de 1e prijs met haar scriptie A dangerous rival. Parallellen tussen de ‘muzikale’ schilderijen van Lawrence Alma Tadema en de Victoriaanse muziekcultuur.De scriptie sprong er uit wat betreft originaliteit van aanpak, multidisciplinariteit, theoretische diepgang en overtuigende inbedding van de besproken kunstwerken in hun, in dit geval Victoriaanse, context. Naast een oorkonde ontving Franzen een geldbedrag van €750.

Roby Boes (Universiteit van Amsterdam) kreeg de 2e prijs voor haar scriptie Rietveld als ‘Lebensgestalter’. Vier woningen en een interieur voor de Werkbundsiedlung in Wenen, 1929-1932. Deze scriptie munt uit door heel andere kwaliteiten: een zeer goede en kritische analyse van de bestaande literatuur over Rietvelds opvattingen, het Nieuwe Bouwen en de Werkbundsiedlung, aangevuld met nieuw materiaal, vooral archiefmateriaal, over een tot nu toe weinig onderzocht project van Rietveld. De 2e prijs omvat naast een oorkonde een geldbedrag van €250.

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


2015: Stefanie van Rootselaar

Op zaterdag 30 januari 2016 werd in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de VVNK Scriptieprijs 2015 uitgereikt aan Stefanie van Rootselaar voor haar scriptie Eduard Frankfort (1864-1920), leven en werk van een veelzijdig kunstschilder. Uit handen van de voorzitter van de jury Lieske Tibbe, oud-docent kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen ontving zij een oorkonde en een geldbedrag van € 750. Stefanie van Rootselaar studeerde aan de Universiteit van Amsterdam. Haar scriptie sprong er volgens de jury uit wat betreft precisie, systematische aanpak en raadpleging van al het materiaal dat beschikbaar was. Er was geen persoonlijk archief, maar de schrijfster heeft toch veel boven water gekregen. Een echt pionierswerk volgens de jury.

Thijs de Raedt – eveneens Universiteit van Amsterdam – ontving voor zijn scriptie Een flinke portie wansmaak. Facetten van het verzamelen en tentoonstellen van symbolistische kunst in Nederland, de 2e prijs, groot € 250.

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


2013: Sylvia Alting van Geusau & Maximiliane Erkens

Op 18 januari 2014 is door juryvoorzitter Lieske Tibbe – oud-docent kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen – de (derde) VVNK Scriptieprijs 2013 uitgereikt. De jury kon geen keuze maken uit twee gelijkwaardige scripties voor de eerste prijs. Daarom besloot de jury de eerste en de tweede prijs samen te voegen en deze ex aequo toe te kennen aan Sylvia Alting van Geusau (op de foto rechts / scriptie: Panoramas in Amsterdam als onderdeel van de negentiende-eeuwse spektakelcultuur) en Maximiliane Erkens (op de foto links / scriptie: De collectieopstelling van de Middeleeuwen in het Rijksmuseum). De winnaars van de Scriptieprijs 2013 kregen ieder € 500.

Een korte beschrijving van de ingediende scripties is te vinden in het juryrapport. Het vermeldt ook de motivatie van de jury.


2011: Petra Grooteman

Op 21 januari 2012 mocht juryvoorzitter Jan Jaap Heij de VVNK Scriptieprijs 2011 uitreiken aan Petra Grooteman. Zij bleef de andere vier scriptieindieners voor met haar scriptie over de uitbreiding van het Stadhuis van Amsterdam in 1922-1932 (door de stadsarchitecten A.R. Hulshoff en N. Lansdorp)en de kunstopdrachten die daarbij gegeven werden (o.a. aan Hildo Krop, Chris Lebeau, Joseph Mendes da Costa, Richard Roland Holst en Janus en Christina van Zeegen). De Scriptieprijs bedroeg € 600.


2009: Annemiek Rens

Op 16 januari 2010 heeft VVNK-voorzitter Els van Veggel de eerste VVNK Scriptieprijs uitgereikt. De ingeleverde scripties deden weinig voor elkaar onder. De Scriptieprijs 2009 viel echter toe aan Annemiek Rens voor haar onderzoek naar Gust. van der Wall Perné, veelzijdig kunstenaar van de Veluwe. Zij heeft haar onderzoek uitgevoerd bij de Universiteit Utrecht, afdeling Kunstgeschiedenis, bij docent Saskia de Bodt, in opdracht van het CODA Museum Apeldoorn. Zij zal het onderzoek in haar vrije tijd blijven voortzetten. De prijs bedroeg € 500.