Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900

Wie zijn wij

De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900 of kortweg VVNK) is een landelijke kleinschalige ontmoetingsplaats voor liefhebbers van kunst, kunstnijverheid en architectuur uit de boeiende periode 1880 – 1940.

Het doel van de VVNK 1900 is het verdiepen van de kennis van haar leden, het wekken van belangstelling en het bevorderen van studie en publicatie. Een ruimere omschrijving is te vinden in de statuten die op 26-04-2019 zijn herzien.

De leden zijn leken en professionals, deels afstammelingen van kunstenaars, die specifiek geïnteresseerd zijn in de kunst uit de hierboven genoemde periode.


De VVNK 1900 biedt u

  • excursies naar tentoonstellingen en architectuur met deskundige inleiders en gidsen
  • een tweejaarlijkse meerdaagse buitenlandse reis en een tweejaarlijks symposium
  • nieuws- en informatiebladen met een tentoonstellingsagenda, boekaankondigingen en tips
  • faciliteiten bij het Drents Museum

Speciale band

De VVNK is in 1998 ontstaan uit de Stichting Schone Kunsten rond 1900 (SSK 1900). Deze is in 1964 opgericht door nazaten van kunstenaars en kreeg veel kunst in bezit. De collectie is tot 2017 in bruikleen ondergebracht bij het Drents Museum te Assen. Dit heeft – uitgebreid met eigen aanwinsten – een van de mooiste Nederlandse collecties rond 1900. De VVNK heeft daarom een speciale band met het museum. Zie voor de onstaansgeschiedenis van de VVNK ook de video hieronder.

2014-4-ssk
Bijlage Rond 1900 over 50 jaar SSK

In 2017 is de SSK geliquideerd en is de collectie in zijn geheel onder voorwaarden aan het Drents Museum overgedragen.

In 2014 is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SSK een bijlage bij Rond 1900 nr. 4 van september 2014 verschenen waarin de geschiedenis van de SSK mede aan de hand van archiefstukken uitvoerig uit de doeken is gedaan.

 

Door nazaten geschonken

Als herinnering aan de voormalige SSK-collectie en als eerbetoon aan de  nazaten van de kunstenaars die de collectie groot hebben gemaakt, hebben  de heren Eef de Hilster en Dé Reijne in 2020 het boek samengesteld Door nazaten geschonken. Het bevat een impressie van het schoons dat de voormalige stichting in collectie had en nu is ondergebracht bij het Drents Museum.


Scriptieprijs

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld.  In 2024 is  inzending mogelijk van afgeronde scripties uit de periode 2022-2024. De sluitingsdatum is 1 oktober 2024.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »

Scriptieprijzen 2022

Prijswinnaars scriptieprijzen 2022, (vlnr) Alexandra Kostromina & Louise Bjeldbak Henriksen (eervolle vermelding MA), Emma Stuurman (2e prijs BA), Mart Franken (1e prijs MA), Laura Lubbers (2e prijs MA), Bart-Jaap Koops (1e prijs BA).(foto: Greetje Engelsman-Postma)

Op zaterdag 4 februari 2023 werden in Leiden de scriptieprijzen 2022 voor Bachelor en voor Masterstudenten uitgereikt. Lees verder op pagina Uitgereikte Scriptieprijzen.

Bijdrageregeling

De VVNK beschikt over een bescheiden fonds studie en publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »


Lidmaatschap

Alle voordelen van het lidmaatschap en de kosten vindt u op de pagina Vereniging. Aanmelden als lid kan per e-mailformulier.

We heten u graag welkom of verschaffen u nadere informatie.