Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900

Wie zijn wij

De Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900 of kortweg VVNK) is een landelijke kleinschalige ontmoetingsplaats voor liefhebbers van kunst, kunstnijverheid en architectuur uit de boeiende periode 1880 – 1940.

Het doel van de VVNK 1900 is het verdiepen van de kennis van haar leden, het wekken van belangstelling en het bevorderen van studie en publicatie. Een ruimere omschrijving is te vinden in de statuten die op 26-04-2019 zijn herzien.

De leden zijn leken en professionals, deels afstammelingen van kunstenaars, die specifiek geïnteresseerd zijn in de kunst uit de hierboven genoemde periode.


De VVNK 1900 biedt u

  • excursies naar tentoonstellingen en architectuur met deskundige inleiders en gidsen
  • een tweejaarlijkse meerdaagse buitenlandse reis en een tweejaarlijks symposium
  • nieuws- en informatiebladen met een tentoonstellingsagenda, boekaankondigingen en tips
  • faciliteiten bij het Drents Museum

Speciale band

De VVNK is in 1998 ontstaan uit de Stichting Schone Kunsten rond 1900 (SSK 1900). Deze is in 1964 opgericht door nazaten van kunstenaars en kreeg veel kunst in bezit. De collectie is tot 2017 in bruikleen ondergebracht bij het Drents Museum te Assen. Dit heeft – uitgebreid met eigen aanwinsten – een van de mooiste Nederlandse collecties rond 1900. De VVNK heeft daarom een speciale band met het museum.

2014-4-ssk
Bijlage Rond 1900 over 50 jaar SSK

In 2017 is de SSK geliquideerd en is de collectie in zijn geheel onder voorwaarden aan het Drents Museum overgedragen.

In 2014 is ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de SSK een bijlage bij Rond 1900 nr. 4 van september 2014 verschenen waarin de geschiedenis van de SSK mede aan de hand van archiefstukken uitvoerig uit de doeken is gedaan.


Fonds Studie & Publicatie

De VVNK heeft sinds 2009 een Scriptieprijs voor studenten in de Masterfase. Met ingang van 2016 is ook een Scriptieprijs voor Bachelorstudenten ingesteld. De prijzen worden eens in de twee jaar uitgereikt. In 2019 is weer inzending mogelijk van afgeronde scripties uit de periode 2017-2019. De sluitingsdatum is 1 oktober 2019.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »

Scriptieprijzen 2017

Uitreiking Masterscriptieprijzen 2017
Links Roby Boes (tweede prijs) en rechts Charlotte Franzen (eerste prijs).

Op zaterdag 27 januari 2018 werden in ZandFoort aan de Eem in Amersfoort de Scriptieprijzen 2017 voor Bachelor- en Masterstudenten uitgereikt. Lees verder op pagina Uitgereikte Scriptieprijzen.

Bijdrageregeling

De VVNK beschikt over een bescheiden fonds studie en publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Voor omschrijving en aanmelding lees verder »


Lidmaatschap

Alle voordelen van het lidmaatschap en de kosten vindt u op de pagina Vereniging. Aanmelden als lid kan per e-mailformulier.

We heten u graag welkom of verschaffen u nadere informatie.