Weiden, Mattheus, Johannes (Mathé) van der

(Haarlem 1890 - 1963 Haarlem)

a. Affiche-ontwerp, 1916; gouache, 69,5 x 44.

Van der Weiden, wiens vader een groothandel in kruidenierswaren had, kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijverheidsschool in Haarlem, waar hij o.a. les kreeg van Chris Lebeau. Daarna vestigde hij zich als ‘sierkunstenaar’ in zijn geboortestad, waar hij al spoedig diverse opdrachten kreeg. Een van zijn omvangrijkste projecten werd gevormd door een tweetal muurschilderingen voor de ‘Eerste Nederlandsche Tentoonstelling Op Scheepvaartgebied’ (ENTOS), die in 1913 in Amsterdam gehouden werd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk Nederland. Voor deze tentoonstelling werd een grote hal gebouwd in Amsterdam-Noord en Van der Weidens schilderingen kregen een prominente plaats op de voorgevel boven de ingang.

b. Ontwerp voor vaandel, 1929; potlood en aquarel, 22 x 15.

Verder was hij vooral als grafisch vormgever actief en ontwierp hij drukwerk, reclamemateriaal en affiches voor allerlei verschillende bedrijven en instellingen. Omdat hij voor zijn gezin wat meer financiële zekerheid wel op prijs stelde, werd hij in 1922 tekenleraar aan het Triniteits Lyceum in Haarlem, waaraan hij tot zijn pensionering in 1955 verbonden zou blijven. Hij bleef daarnaast geregeld affiches en allerlei soorten drukwerk vormgeven, meestal voor Haarlemse opdrachtgevers. Uit de jaren ’20 dateren ook enkele ontwerpen voor kerkelijke voorwerpen, zoals monstransen en miskelken, en voor vaandels van katholieke organisaties.

c. Ontwerp voor muurschildering voor de ENTOS, 1913; aquarel, 17,5 x 50.

Vanaf circa 1930 begonnen de opdrachten echter terug te lopen en ging zijn werk als vormgever zich steeds meer beperken tot klein drukwerk als geboortekaartjes, ex-librissen e.d. voor familie en vrienden. Hij kreeg daardoor wel meer tijd om voor zijn eigen plezier te tekenen en te aquarelleren, veelal stillevens, die hij nu geregeld ging exposeren bij de Haarlemse kunstenaarsvereniging ‘Kunst Zij Ons Doel’. Daarnaast was hij zeer actief in het Haarlemse katholieke verenigingsleven en lid van enige commissies in het tekenonderwijs. Ook heeft hij jarenlang recensies geschreven voor de Nieuwe Haarlemsche Courant (1919-1926) en de Maasbode (1929-1959).

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
abc. JAV Studio’s, Assen