Urania

(Maastricht 1903 - 1910)

a. Vaas in houder, vaas, dekschaal, flessenhouder, bonbonschaaltje en jampotje, ca. 1905; tin en verzilverd alpaca, hoogte vaas 27,5.

De ‘NV Urania, Eerste Nederlandsche fabriek van kunstvoorwerpen in metaal’ werd in 1903 opgericht door Hubert Dieudonné Frederik Regout, een kleinzoon van de befaamde Maastrichtse industrieel Petrus Regout. Ongetwijfeld werd hij geïnspireerd door het succes van de tinnen sier- en gebruiksvoorwerpen van de firma J.P. Kayser & Sohn (het bekende ‘Kaiser-tin) en andere Duitse metaalwarenproducenten, die ook in Nederland behoorlijk verkocht werden. Vermoedelijk heeft Regout zich echter enigszins verkeken op de commerciële mogelijkheden en op de concurrentie uit Duitsland, want in 1910 moest de fabriek alweer worden opgeheven.
Erg groot is Urania nooit geweest; in 1908 waren er ca. 10 personeelsleden, die in hoofdzaak voorwerpen van tin vervaardigden. Er zijn slechts enkele stukken van ander materiaal bekend. Verder is er over de gang van zaken in het bedrijf nauwelijks iets overgeleverd en wie de producten ontwierpen is nog grotendeels een raadsel. Slechts twee namen zijn met Urania in verband te brengen: Friedrich Adler (1878-1942) en Hans Peter (1856-1945), allebei Duitse ontwerpers die ook voor verschillende fabrieken in eigen land gewerkt hebben. Dat de Urania-voorwerpen qua vormgeving nauw aansluiten bij het Duitse Jugendstil-tin is dan ook niet verwonderlijk. In zowel technische als artistieke kwaliteit doen ze er doorgaans niet voor onder en ze genieten daarom de laatste jaren – en dit niet ten onrechte – een toenemende belangstelling van verzamelaars.

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
a. JAV Studio’s, Assen