Sennema, Pieter

(Groningen 1886 - 1982 Groningen)

a. Ornamentstudie, ca. 1905; aquarel, 32,5 x 45,5.

Sennema, wiens vader een schildersbedrijf had, kreeg zijn opleiding aan Academie Minerva in Groningen (avondcursussen, 1902-1908), waar hij les kreeg van o.a. F.H. Bachg. Nadat hij in 1914 zijn MO-akte had behaald werd hij leraar aan de ‘Vakteekenschool’ in Leek, totdat hij in 1917 een aanstelling kon krijgen aan de christelijke HBS in Groningen, waaraan hij tot zijn pensionering in 1951 verbonden zou blijven. Omdat hij hier geen volledige aanstelling had, gaf hij eerst ook nog enige uren les aan de christelijke HBS in Stadskanaal (1919-1921) en daarna aan het Willem Lodewijk Gymnasium (1921-1951) en de Middelbare Landbouwschool (1921-1953), beide in Groningen. Verder heeft hij een paar keer tijdens ziekte van Bachg diens lessen aan Academie Minerva waargenomen. Naast het lesgeven heeft hij zijn hele leven geschilderd, getekend en af en toe gelithografeerd.

b. Studie van haardpartij met spiegel, ca. 1905; aquarel, 60,5 x 41,5.

Dat Sennema hier besproken wordt heeft hij echter vooral te danken aan de 23 aquarellen uit zijn studietijd die, dankzij een schenking van zijn dochter, sinds 2002 in het museum zijn. Het betreft ontwerpen voor gedecoreerde friezen en wandpanelen, een plafonddecoratie, een haardpartij e.d., die niet alleen heel decoratief en fraai van kleur zijn, maar ook een goede indruk geven van het soort opdrachten dat een leerling van Academie Minerva rond 1905 moest uitvoeren. Ze laten daarbij zien dat de constructieve richting in deze tijd ook in het Groningse ontwerponderwijs zijn invloed volop liet gelden.

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
ab. JAV Studio’s, Assen