Lammers, Theodoor Johannes (Theo)

(Amsterdam 1890 - 1972 Amsterdam)

a. Fauteuil, jaren ’20; diverse houtsoorten met paarse bekleding

Lammers kreeg zijn opleiding te Amsterdam op de Quellinusschool en op de Rijksnormaalschool. Het tekenleraarschap trok hem echter niet aan en daarom ging hij vervolgens architectuur studeren aan het Polytechnisches Instituut in Friedberg (Duitsland). Na voltooiing van deze studie werd hij eerst medewerker van G. van Arkel, daarna van H. en J. Baanders en tenslotte van F.A. Warners, alle te Amsterdam. Na de Eerste Wereldoorlog vestigde Lammers zich als zelfstandig architect en bouwde algauw een bloeiende praktijk op. Hij ontwierp o.a. scholen, kantoorgebouwen, woonhuizen en flatgebouwen. Bekende gebouwen van hem zijn Hotel Seinpost te Zandvoort (1920, afgebroken door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog) en het laboratoriumgebouw voor de Vrije Universiteit aan de De Lairessestraat te Amsterdam (circa 1925).

b. Buffet, jaren ’20; eikenhout met spiegel, in de deurtjes glas-in-lood-ruitjes, 135 x 164 x 54.

Hij was een actief lid van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten), waarbinnen hij diverse functies heeft vervuld.
Tot ca. 1930 behoorde het werk van Lammers in stilistisch opzicht tot de Amsterdamse School, daarna ontwikkelde hij een veel soberder en zakelijker manier van ontwerpen, waarmee hij aansloot bij het (internationale) functionalisme. Net als veel van zijn collega’s uit de Amsterdamse School heeft hij af en toe meubels en ander huisraad (o.a. klokken, lampen en kamerschermen) ontworpen, het merendeel voor zichzelf en voor familie en vrienden.

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
ab. Tom Haartsen, Ouderkerk a/d Amstel