Ferwerda, Barend

(Amsterdam 1880 - 1958 Heelsum)

a. Zelfportret, ca. 1925; olieverf op paneel, 57 x 43.

Ferwerda kreeg zijn opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam (1899/1902), waar hij onder meer bevriend raakte met Jan Sluijters. Na enige omzwervingen vestigde hij zich in 1904 in Renkum, waar hij zich ging toeleggen op het schilderen, aquarelleren en tekenen (vaak in pastel) van landschappen, zo nu en dan afgewisseld met dorps- en stadsgezichten, stillevens en enkele portretten. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een helder koloriet en een vrij brede maar beheerste penseelvoering. Tevens vervaardigde hij geregeld grafiek, voornamelijk litho’s. Vanuit Renkum maakte hij verscheidene reizen, onder andere naar België en Scandinavië. Bij de Slag om Arnhem in 1944 werd zijn huis zwaar beschadigd, waarbij een groot deel van zijn oeuvre verloren ging. Na de oorlog verhuisde hij naar Heelsum, waar hij de rest van zijn leven bleef wonen en werken.

b. Bosweg bij De Steeg, ca. 1915; pastel, 29 x 43.

Gedurende het grootste deel van zijn loopbaan was Ferwerda zeer actief op organisatorisch gebied. Na zijn vestiging in Renkum werd hij de stuwende kracht achter de kunstenaarsvereniging ‘Pictura Veluvensis’ (opgericht in 1902 door o.a. Th. de Bock en Ch. Dankmeijer), waarvan hij vanaf 1905 tot aan de opheffing in 1935 secretaris-penningmeester was. Uit hoofd van deze functie organiseerde hij de jaarlijkse tentoonstellingen in de ‘Bewaarschool’ in Renkum. Daarnaast had hij zitting in enkele landelijke commissies en organisaties, zoals het ‘Nederlandsch Steuncomité voor Beeldend Kunstenaars’, waarvan hij sinds 1914 lid was en van 1932 tot 1948 (toen het werd opgeheven) landelijk secretaris. Verder was hij lid van Arti et Amicitiae te Amsterdam (1902 -1924), Sint Lucas (vanaf 1902) en Artibus Sacrum in Arnhem (in de jaren ’20 en ’30).

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
a. Fotodienst Provincie Drenthe
b. JAV Studio’s, Assen