Harting, Dirk Herman Michael (Dirk)

(Salatiga (Ned. Indië) 1884 - 1970 Heemstede)

a. Achterhuizen Oudezijds Achterburgwal, 1912; ets, 29,5 x 11.

Hartings vader was bestuursambtenaar op Java, maar keerde rond 1895 met zijn gezin naar Nederland terug vanwege de opvoeding van zijn kinderen. Harting doorliep in Amersfoort de middelbare school en ging vervolgens in Utrecht voor dierenarts studeren. Al gauw zag hij in dat dit niet de juiste keuze was en in 1904 schreef hij zich daarom in aan de Rijksakademie. Hier leerde hij de grafische technieken van Pieter Dupont, met wie hij spoedig bevriend raakte. Na voltooiing van zijn opleiding in 1910 legde hij zich vrijwel geheel toe op het etsen en ontwikkelde hierin een enorme vaardigheid.

b. Binnenplaatsje aan een gracht te Utrecht, 1924; ets, 24,5 x 12,5.

In 1913 kreeg hij de Willink van Collenprijs voor een ets met een Amsterdams stadsgezicht. Stadsgezichten werden nu zijn belangrijkste onderwerp en hij kreeg er al gauw veel succes mee. Toen in 1911 de Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst werd opgericht, trad hij meteen toe en hij zou vele malen met deze vereniging in binnen- en buitenland exposeren. Vanaf 1913 was hij ook lid van Pulchri Studio en vanaf 1923 van Arti et Amicitiae. In dat laatste jaar verhuisde hij naar Heemstede, waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen.

c. Zandafgraving, ca. 1925; ets, 8 x 27,5.

Hartings werk wordt gekenmerkt door een zeer uitgewerkte en gedetailleerde weergave, die soms wat stijfjes overkomt, maar vaak tot een verfijnd en sfeervol resultaat heeft geleid. Behalve stadsgezichten heeft hij verscheidene landschappen geëtst (soms met een opvallend oblong formaat) en af en toe bloemen en portretten. Verder heeft hij ex-librissen vervaardigd, een postzegel gegraveerd en ook enkele litho’s gemaakt. Van 1936 tot 1948 gaf hij grafiekles aan de Technische Hogeschool in Delft.

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
abc. JAV Studio’s, Assen