Hamel, Willem

(Rotterdam 1860 - 1924 Egweil (Duitsland))

a. Schaapsscheerder, ca. 1891/94; olieverf op paneel, 35 x 39.

Hamel had een onbezorgde jeugd, totdat zijn vader, een rijke veehandelaar, plotseling stierf toen hij nog maar 15 jaar oud was. Hij werd toen eerst leerjongen bij een horlogemaker en vervolgens bij een timmerman, waarna hij naar de ambachtsschool ging (naar de schilderafdeling). Vervolgens werkte hij enige tijd op het atelier van een decoratieschilder, en volgde daarnaast de lessen aan de Rotterdamse academie. Hij voltooide zijn opleiding aan de academie in Antwerpen en keerde daarna naar Rotterdam terug. Van hieruit trok hij veelvuldig naar Gelderland en Drenthe om er landschappen te schilderen in een aan de Haagse School verwante stijl, die hij met toenemend succes naar tentoonstellingen in binnen- en buitenland stuurde. Zo werden schilderijen van hem o.a. in Parijs, Londen en Barcelona met medailles bekroond. In 1891 ging hij in Rolde wonen, waar hij naast landschappen wat meer taferelen met mensen ging schilderen. Hoewel het hem hier goed beviel, keerde hij vanwege zijn gezondheid in 1894 weer terug naar het westen, waar hij op verschillende adressen in en om Den Haag woonde, en werd lid van Pulchri Studio. Zijn onderwerpen bleef hij echter vooral in Gelderland en Drenthe zoeken.

b. Herder met kudde in de buurt van Rolde, ca. 1891/94; olieverf op doek, 54 x 74,5.

Na in 1905/06 een reis door Duitsland en Oostenrijk gemaakt te hebben, vestigde hij zich in Apeldoorn. Hier raakte hij bevriend met Willemina Vermaat (1873-1967), die als ‘Wilma’ een bekend schrijfster van christelijke romans en verhalen zou worden en Hamel en zijn vrouw enige malen als voorbeelden voor personages in haar boeken heeft gebruikt. Omdat hij steeds meer last kreeg van zijn longen (al van jongs af aan leed hij aan een asthmatische aandoening), verhuisde hij in 1913 naar Kootwijk, waar het klimaat op de droge zandgrond beter voor hem zou zijn. Desondanks werd zijn gezondheid langzamerhand slechter en uiteindelijk overleed hij op 64-jarige leeftijd tijdens een kuur in Duitsland.

Dit artikel (van de hand van Jan Jaap Heij) is met toestemming van de rechthebbenden (Drents Museum en uitgever WBOOKS BV) ontleend aan het boek 'Vernieuwing & Bezinning' dat niet meer zal worden herdrukt.

Copyright afbeeldingen:
ab. Fotodienst Provincie Drenthe