Verzending Rond 1900 april

De verzending van de Rond 1900 heeft wat vertraging opgelopen. Naar verwachting zal hij rond 6 mei bij de leden in de bus liggen.