Rond 1900 juni nummer

Rond 1 juli zal het juninummer (nr 3) van de Rond 1900 bij de leden in de bus vallen.