Rond 1900 septembernummer

Donderdag 3 september is de Rond 1900 van september naar de drukker gegaan. Naar verwachting zal het blad uiterlijk 17 september bij de leden in de bus liggen.

Verzending Rond 1900 april

De verzending van de Rond 1900 heeft wat vertraging opgelopen. Naar verwachting zal hij rond 6 mei bij de leden in de bus liggen.

Brussel 27 januari 2020

Bezoek aan de BRAFA (Brussels Art Fair).

Foto’s Eddy Engelsman en Maarten Nubé.