2012 juni

  • Van het bestuur: Poster Lea Halpern nu in bruikleen bij het Drents Museum, Excursie Scheepvaarthuis.
  • Evenementen: Donderdag 19 juli 2012, Bezoek aan de tentoonstelling Isaac Israels in Den Haag.
  • Evenementen (vervolg): Vrijdag 31 augustus 2012, Pierre Cuypers excursie in Roermond.
  • De invloed van H.P. Bremmer op de bekendwording van Vincent van Gogh in Nederland.
  • Boekbespreking: Henriette & Richard Roland Holst. Het boek van de Buissche Heide.
  • Nieuwe boekenreeks: Rhytmus.
  • Eerste resultaten erfgoedproject ‘Sporen van Smaragd’.
  • Tentoonstellingsagenda
Klik hier om de PDF te downloaden of keer terug naar het nieuwsbladarchief.