3 nieuwe fotoreportages toegevoegd.

Er zijn 3 nieuwe fotoimpressies op de website geplaatst: ‘Gaudi en de Amsterdamse School’ (1 december 2018), VVNK-symposium in het Villa Jongerius-complex (26 januari 2019) en het bezoek aan BRAFA (1 februari 2019).