2011 oktober

  • Van het bestuur: De VVNK groeit en bloeit, toegezegde bijdragen uit het Fonds voor Studie en Publicatie, terugblik bezoek Glasmuseum Leerdam;
  • Evenementen: Bezoek aan Usquert op 20 oktober, rondleiding Nederlands Zilver 1895-1940 op 5 november;
  • L’art pour l’argent, artistiek ondernemen aan het einde van de 19de eeuw;
  • Boekbespreking: Amsterdamse School, verbeelde idealen;
  • Tentoonstellingsagenda.
Klik hier om de PDF te downloaden of keer terug naar het nieuwsbladarchief.