Zaterdag 28 oktober 2023: VVNK-jubileumsymposium in het Drents Museum – ’25 jaar vriend van de kunsten’

Ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan houdt de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 een jubileumsymposium in het Drents Museum te Assen. Samen met het museum blikken we terug op de ontwikkeling van de SSK-collectie en de oprichting van de VVNK.

De VVNK heeft al sinds haar oprichting als doel om de belangstelling voor de kunst uit de periode 1880-1940 te bevorderen en de kennis hierover te verbreden. Zo kunnen collecties worden bewaard en bestudeerd en blijft er belangstelling voor deze boeiende periode.

Uit de ontstaansgeschiedenis van de vereniging en haar voorganger de Stichting Schone Kunsten rond 1900 blijkt dat de waardering voor kunststromingen en kunstperioden nogal wisselvallig is. Publieke belangstelling en wetenschappelijke interesse is mede afhankelijk van presentaties in musea. Dat geldt zeker voor de Art Nouveau; welke rol spelen de Nederlandse musea sinds de jaren zestig? Hoe gingen zij om met Art Nouveau? Wisselingen in waardering worden ook beïnvloed door politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Dat blijkt uit onderzoek naar het aankoopbeleid van de musea na de Tweede Wereldoorlog.

De kunst zelf laat ook wisselingen zien, niet alleen in waardering, maar ook in inspiratie. Nu de abstracte kunst haar dominante positie verliest en er weer ruimte komt voor de figuratieve en verhalende schilderkunst, zien we hoe in de kunst weer teruggegrepen wordt op onder meer de symbolisten van rond 1900. Al deze onderwerpen komen ter sprake tijdens het symposium

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.