Zaterdag 24 juni 2023: bezoek aan tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar

Eind negentiende eeuw buitelen in Frankrijk, België en Duitsland nieuwe schilderstijlen over elkaar heen: van impressionisme tot fauvisme en symbolisme. Nederland blijft echter in de ban van het realisme van de Haagse School met zijn polderlandschappen en taferelen uit het vissersleven. Rond de eeuwwisseling organiseren enkele vooruitstrevende kunstenaars internationale tentoonstellingen waardoor Nederland eindelijk kennis maakt met de nieuwe kunststromingen. Op de kunstenaars die later de Bergense School vormen, maken vooral de werken van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier een enorme indruk. Onder die invloed ontwikkelt zich uiteindelijk omstreeks 1915 in Bergen een nieuwe expressionistische stijl.

In de tentoonstelling ‘Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier en de Bergense School’ worden veelzeggende combinaties van werken gemaakt van Bergense Schoolkunstenaars als Leo Gestel, Gerrit Willem van Blaaderen en Else Berg met die van Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier. Voor de gelegenheid zijn diverse schilderijen gerestaureerd.

Op zaterdag 24 juni zal Drs. Marjan van Heteren, conservator en samensteller van de tentoonstelling, speciaal voor de leden van de VVNK een inleiding houden op de tentoonstelling.

Zie voor meer informatie de uitnodiging die alle VVNK-leden per e-mail hebben ontvangen.