Rond 1900 septembernummer

Donderdag 3 september is de Rond 1900 van september naar de drukker gegaan. Naar verwachting zal het blad uiterlijk 17 september bij de leden in de bus liggen.