Rond 1900 december nummer

27 november is het decembernummer van de Rond 1900 naar de drukker gegaan. Naar verwachting zal het blad uiterlijk 11 december bij de leden zijn.