In het diepst van mijn gedachten. Symbolisme in Nederland 1890-1935

Mechteld de Bois e.a., Waanders Uitgevers, Zwolle & Drents Museum, Assen, 2004