Het Symbolisme in de Nederlands schilderkunst 1890-1900

B. Spaanstra-Polak, THOTH, Bussum
(een bijna ongewijzigde versie van het wetenschappelijke pionierswerk/dissertatie uit 1955)