Subsidies

Fonds Studie en Publicatie

De VVNK beschikt over een bescheiden Fonds Studie en Publicatie. Hieruit kunnen bijdragen ter beschikking worden gesteld voor een activiteit die betrekking heeft op de beeldende kunst uit de periode 1880-1940.

Omschrijving

De activiteit moet gaan over het oeuvre van een Nederlandse dan wel een in Nederland gewerkt hebbende kunstenaar. Daarbij wordt gedacht aan het schrijven van een proefschrift of publicatie, het organiseren van een tentoonstelling, het maken van een brochure ten behoeve van die tentoonstelling enz.

Aanvragen kunnen worden gedaan door rechtspersonen (verenigingen, stichtingen) en door natuurlijke personen.

Kijk hier voor de voorwaarden.

Klik hier om een aanvraag te doen