logo

vvnk_hoofd

Wat doet de stichting?

De stichting (SSK 1900) is opgericht in 1964 en verzamelt beeldende kunst en kunstnijverheid van Nederlandse kunstenaars uit de periode 1885-1935, waarin de Nederlandse beeldende kunst ook internationaal gezien een hoog peil bereikte met kunststromingen als Nieuwe Kunst (elders: Art Nouveau, Jugendstil), Symbolisme, Post-Impressionisme, Amsterdamse School, Stijl, Nieuwe Zakelijkheid, Modern Traditionalisme. (voor stromingen zie VVNK website ⇒)

SSK 1900 was het initiatief van naaste familieleden van de kunstenaars. In korte tijd bracht men geheel belangeloos vele kunstwerken en documenten bijeen die in 1974 werden toevertrouwd aan de Provincie Drenthe en het Drents Museum. Sindsdien is de collectie aanzienlijk uitgebreid en onlangs hebben SSK 1900 en Drents Museum hun langjarige samenwerking geprolongeerd in de vorm van een nieuw bruikleencontract. Naast haar toezicht op de uitvoering van het contract richt SSK zich thans vooral op de kwaliteit - restauratie en toegankelijkheid - van de collectie.

Drents Museum

Het Drents Museum heeft veel geïnvesteerd in kunsthistorisch onderzoek, catalogisering, restauratie en expositie van de collectie en heeft vele publicaties en tentoonstellingen m.b.t. de collectie gerealiseerd. Naast de SSK-collectie heeft het museum ook een eigen collectie Kunst rond 1900 opgebouwd. De som van beide collecties vormt thans één der mooiste en breedste collecties van Kunst rond 1900 in Nederland. Veel van de documenten die bij de collecties behoren, zijn in bruikleen bij het Rijksinstituut voor Kunsthistorische Documentatie (RKD).

Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst 1900 (VVNK 1900)

Deze vereniging is voortgekomen uit SSK 1900 en bevordert de belangstelling voor de Kunst en Kunstnijverheid rond 1900. De vereniging telt onder haar leden veel nazaten van de kunstenaars rond 1900. Die bijzondere betrokkenheid is een belangrijke basis voor de goede samenwerking met SSK 1900, op wier beleid de leden van VVNK 1900 inspraak en invloed hebben.

wijzig lettergrootte

 

hoef

B. Ferweda
(1880-1958)

zelfportret

bakels

J.J.C. Lebeau
(1878-1945)

Hamlet

vernieuwing

W.C. Brouwer
(1877-1933)

Vaas

spacer